Erdélyiné Gáspár Katalin

Projektmenedzser. A Gyöngyösi Polgármesteri Hivatal alkalmazásában áll 1999. óta, jelenleg esélyegyenlőségi és intézményi referensként dolgozik. Tanügyi igazgatási feladatok mellett koordinációs feladatokat lát el esélyegyenlőségi, ifjúsági és drogprevenciós területen.

Pályázati területen szerzett tapasztalatok: hazai forrású drogprevenciós projektek és ifjúsági területen elnyert pályázatok menedzselése, továbbá TÁMOP-3.1.4.C-14 uniós pályázatok projektmenedzsmentjében való részvétel. Aktív szerepet vállalt a KEF kérdőíves vizsgálatában és a városi drogstratégia előkészítésében.

Illés Veronika

Szakmai vezető. A közszférában eltöltött 28 év alatt a gyermekvédelemben, a szociális ellátásban, majd az igazságszolgáltatás területén dolgozott. Családgondozóként és pártfogó felügyelőként terepmunkát végzett szegregált környezetben élő, hátrányos helyzetű emberekkel. A gyermekjóléti szolgálatnál eltöltött évei alatt kollégáival felzárkóztató és szabadidős programokat indítottak veszélyeztetett gyermekek számára, Részt vett a KEF kérdőíves vizsgálatában és a városi drogstratégia előkészítésében.

Karnok Mónika

Pénzügyi vezető. Pénzügyi vezetőként, többek között a gyöngyösi Komplex telepprogramban (2014-2015) is tapasztalatot szerzett. A polgármesteri hivatal alkalmazottjaként látja el feladatát, közvetlen kapcsolatot biztosítva a hivatal vezetésével.

Szabó Péter

Projektkoordinátor. A menedzsment részeként a projekt adminisztratív segítője, valamint a szakmai megvalósításban is részt vesz. 20 éve dolgozik szociális munkásként, jól ismeri a helyi viszonyokat és a problémákat. A KEF titkára 3 éve, részt vett a helyi drogstratégia és más szakmai programok kidolgozásában.

Godó János – mentálhigiénés szakember, család- és gyermekvédő tanár, szupervizor-coach, aki szakmai tapasztalatait közel 30 éve gyűjti a humán segítés különböző területeiről. 

Az 1990-es évek elején, az akkor még úttörőnek számító hasonló hazai kezdeményezések között szervezték meg Egerben a kortárs-segítő képzést, majd ehhez kapcsolódva egy országos szakmai konferenciát. Azóta számos hasonló programban is részt vett.

Az egri RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat első vezetőjeként a munkájának fontos része volt az általános és középiskolákban, táborokban és egyéb ifjúsági színtereken végzett megelőző tevékenység.

 

Aradi Mária – felsőfokú közösségi-civil szervező képesítése mellett számítástechnikai és államigazgatási tanulmányokat folytatott. A Szabad Eklektikus Műhely egyik alapító tagjaként szociális területen szerzett tapasztalatokat.Az elmúlt 30 évben több munkaterületen kipróbálta magát, kivitelezői asszisztensként, igazgatási előadóként, adminisztrátorként,  marketingesként, civil-referensként, rendezvényszervezőként és vállalkozásfejlesztőként is dolgozott, majd a Vöröskereszt területi vezetője volt 2014-től. Life- és Business Coach képesítéssel is rendelkezik, mely tudását jelenleg a gyakorlatban kamatoztatja.

Biológia-kémia szakos tanári, szociálpedagógus, szociálpolitikus, munkajogi szakokleveles tanácsadói végzettségű, valamennyi területen kipróbálta magát. A Gyöngyösi Polgármesteri Hivatalban 2006 óta dolgozik személyzeti vezetőként. Ezt megelőzően a Hatvani Munkaügyi Központ munkatársa volt, ahol munkavállalási tanácsadóként tartott egyéni és csoportos foglalkozásokat. Életvezetési és pályaválasztási tanácsadás, saját élményű önismereti, kommunikációs, konfliktuskezelő és álláskeresési tréningek alatt szerzett tapasztalatot,   valamint részt vett önsegítő és kortárs csoportok vezetésében is.